top of page
crowd-2045499_1920.työoikeutta_9_20.jpg
Certified_BLACK1.png

HUONE KAMPPI | Malminkatu 31, Helsinki

Miten ratkaista henkilöön tai työsuoritukseen liittyvät ongelmat esimiehen käytössä olevilla keinoilla ja valtuuksilla?

 

Onko henkilölähtöiseen ongelmaan mahdollista puuttua niin, ettei kukaan loukkaannu? 

 

Sisältö

 

Koulutuksessa käydään läpi esimiehen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut sekä erilaisia ratkaisumalleja työpaikan henkilölähtöisissä ongelmissa.  Lisäksi tarjotaan työkaluja ongelmatilanteiden käsittelyä helpottavan ammatillisen asenteen omaksumiseen.

 

Tavoite

 

Tavoitteena on, että esimies tuntee oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa rajat, jolloin ongelmiin puuttumisella on tukeva selkänoja ja niiden ratkaisemiseen tulee varmuutta. Samalla esimiestyöhön tulee ammatillista asennetta eli johdonmukaisuutta, uskottavuutta ja tarpeellista jämäkkyyttä. Tavoitteena on oppia pohtimaan työoikeuden normien soveltamista myös haasteellisemmissa, jopa työsuhteen päättämiseen johtavissa tilanteissa. 

 

Hyödyt

 

Koulutus yhdistää työlainsäädännön ja ammatillisen asenteen työyhteisön henkilölähtöisten ongelmien käsittelyssä. 

 

Saat kurssilta tiiviin ja käytännönläheisen tietopaketin esimiehen oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista haastavissa tilanteissa sekä työkaluja sovellettavaksi tai räätälöitäväksi työyhteisön henkilöön liittyvissä ongelmissa.

 

Lisäksi saat tukea esimiestyössä tarpeellisen ammatillisen asenteen omaksumiseen ja ongelmatilanteessa tärkeään roolinvaihtoon pehmeän vallan käyttäjästä suoraksi ja rohkeaksi puheeksi ottajaksi, kuitenkin aina yksilöä kunnioittavalla tavalla.  

 • työnjohto-oikeus/-velvollisuus ja sen rajat

 • työsuorituksen vai työkäyttäytymisen ongelma? (mm. alisuoriutuminen, yhteistyökyvyttömyys, epäasiallinen käytös, epälojaalisuus)

 • ohjeiden ja ohjauksen juridinen merkitys

 • ammatillinen asenne, pehmeä ja kova valta sekä roolinvaihto ongelmatilanteissa

 • esimiehen juridiset keinot ja selustan varmistaminen

 • varoituksen oikeudellinen merkitys 

 • työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvistä syistä

 • päättämisen / päättämättömyyden riskit

Teemat

Työskentelytavat

 

Koulutuksessa käydään läpi teemat koulutusaineiston pohjalta keskustellen sekä ennakolta lähetettyjä ja päivän aikana esitettyjä kysymyksiä pohtien. Päivän aikana työskennellään vertaisryhmissä, jolloin on mahdollista myös vaihtaa kokemuksia kollegoiden kanssa.

 

Kohderyhmä (JOHTO, HR)

 

Koulutus soveltuu esimiehille, operatiiviselle johdolle sekä työssään haastavia henkilöstökysymyksiä käsitteleville toimialasta riippumatta.

KOULUTUKSESTA SANOTTUA: 

"Asiantunteva kouluttaja ja miellyttävä tapa esittää asioita". 

"Kiinnostava sisältö - tuli paljon ideoita omaan työhön​​​​​​​". 

​​​​​​​"Kiitos loistavasta, selkeästä koulutuksesta!"

Koulutuksesta

AIKATAULU

16.9.2020 | HUONE KAMPPI

08:30

Ilmoittautuminen ja aamupala

09:00-12:00 

Välineitä ja työkaluja tilanteen selvittämiseen

 • työnjohto-oikeus/-velvollisuus ja sen rajat

 • työsuorituksen vai työkäyttäytymisen ongelma? (alisuoriutuminen, yhteistyökyvyttömyys, epäasiallinen käytös, sananvapaus vs. lojaalisuusvelvollisuus)

 • tosielämän tilanteiden tunnistamisharjoituksia 

 • ohjeiden ja ohjauksen juridinen merkitys

12:00-13:00

Lounas

13:00-16:00

Keinoja ja työkaluja ongelman ratkaisemiseen mahdollisimman vähin vahingoin

 • ammatillinen asenne, pehmeä ja kova valta sekä roolinvaihto ongelmatilanteissa

 • esimiehen juridiset keinot ja näytön varmistaminen

 • tosielämän tilanteiden ratkaisuharjoituksia 

 • työsuhteen päättämisen / päättämättömyyden riskit

 • yhteenveto ja case-harjoitus 

16:00

Koulutus päättyy

Agenda
crowd-2045499_1920.työoikeutta_9_20.jpg

SUPER EARLY BIRD -HINTA 6.7.2020 ASTI

499 EUR + ALV.

EARLY BIRD -HINTA  31.8.2020 ASTI

599 EUR + ALV.

799 EUR + ALV.

NORMAALIHINTA  AUKI 15.9.2020 ASTI

 Hinta sisältää klo 9 - 16  lähiopetus, sähköinen esitysmateriaali, aamupala, lounas ja kahvit.

Yhteystiedot

KOULUTTAJA

Helena Jylli 9.6.2019.jpg
Helena Jylli
 
Helena Jylli on työoikeuteen erikoistunut varatuomari, joka työskentelee omassa yrityksessään työsuhdejuridiikan ja HR-kehittämisen parissa.  Hänellä on yli 10 vuoden kokemus käytännönläheisistä työoikeuskoulutuksista esimiehille ja HR-henkilöille. Hänellä on myös johtamisen ja työpsykologian opintoja sekä tausta kaupallisen alan ja esimiestehtävistä pörssiyhtiössä.

bottom of page