top of page
Grow_KOULUTUS_logot-03.png

Datapohjainen päätöksenteko mahdollistaa toiminnan taloudellisen ohjaamisen faktoihin perustuen.

Taloushallinnon data on liiketoiminnalle tärkeä resurssi, joka antaa organisaatiolle välineet nähdä toimien taloudelliset vaikutukset, ennustaa tulevaa ja tehdä näiden pohjalta päätöksiä toiminnan kehittämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Dataa voidaan automaation avulla tuottaa enemmän ja reaaliaikaisemmin, ja sitä voidaan modernien BI- ja analytiikkatyövälineiden avulla analysoida suurempia määriä kuin ennen. 

 

Datasta saatavien hyötyjen realisoimiseksi taloushallinnon kehityksen täytyy tapahtua tiiviinä osana liiketoiminnan kehitystä, ja taloushallinnon ammattilaisten aikaa tulee panostaa taloustiedon hyödyntämiseen ja organisaation päätöksenteon tukemiseen. 

 

Taloushallinnon datan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuva prosessi, jonka lähtökohtana tulee olla liiketoiminnan ja organisaation tietotarpeet. Ideaalitilanteessa liiketoiminnan kaikki data virtaa reaaliajassa läpi yrityksen, tulee prosessoiduksi automaattisesti ja on hyödynnettävissä helppokäyttöisesti päätöksenteon tukena. Pääpaino ajankäytössä voidaan laittaa toteumien rekisteröinnin ja raportoinnin sijaan tulevaisuuden suunnitteluun.

 

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi hyviä käytäntöjä taloushallinnon datan parantamiseksi, raportoinnin ja ennustamisen kehittämiseksi sekä datapohjaisen päätöksenteon tukemiseksi.

Koulutuksessa saat tietoa taloushallinnon dataan ja raportointiin liittyvästä kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä sekä parannat valmiuksiasi kehitysprojekteissa toimimiseen tai sellaisen ohjaamiseen.

 

Käymme läpi käytännönläheisesti tapoja parantaa taloushallinnon dataa ja hyödyntää sitä päätöksenteossa. Ideoimme tapoja, joilla taloushallinto voi tukea parempaa päätöksentekoa organisaatiossa.

MIKSI OSALLISTUA KOULUTUKSEEN?

Koulutuksesta

KENELLE KOULUTUS SOPII?

Koulutus sopii erityisesti controllereille, taloushallinnon asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä oleville sekä taloushallinnon järjestelmistä vastaaville.

Agenda

AIKATAULU & OHJELMA

2021 | VERKOSSA KLO 12-16 

11:45

KIRJAUDU VIIMEISTÄÄN NYT ALUSTAAN

Tarkista yhteys (ääni ja video)

Huom! Kouluttaja pitää jaloittelutauon kerran tunnissa, noin 5-10 min. 

12:00 

KOULUTUS ALKAA 

Taloushallinnon datan kasvava merkitys

 •  Odotukset ja tavoitteet taloushallinnon datalle ja raportoinnille älykkään päätöksenteon pohjana

 • Datan eri tyyppien ja käyttötarkoitusten tunnistaminen tärkeässä roolissa

 • Hyvänlaatuinen data ja kunnossa olevat prosessit automaation perustana

 • Automaation ja analytiikan kehityksen vaatimukset ja mahdollisuudet datan kehitykselle 

Datan laadun parantaminen

 • Yleisiä ongelmia datassa ja keinoja näiden välttämiseen

 • Tietovirtojen täsmäyttäminen ja kontrollit varmistavat tietojen oikeellisuuden

 • Tapahtumadatan validointi ja rikastaminen

 • Automaation ja organisoinnin kehittämisen keinoin enemmän ja parempaa dataa päätöksenteon tueksi

Raportoinnin ja analytiikan kehittäminen

 • Kehitä raportointia liiketoiminta- ja käyttäjälähtöisesti

 • Raportoinnin sisällön ja tasojen suunnittelussa huomioitavaa

 • Modernit raportoinnin ja analytiikan menetelmät ja teknologiat tiedon tuottamisen pohjana

 • Taloudellinen budjetointi ja ennustaminen ohjausvälineenä

16:00

Koulutus päättyy

AdobeStock_230581692.jpeg

ETÄKOULUTUKSEN 
HINTA
 

370 EUR + ALV.

 Hinta sisältää:

 - 4 h etäopetus (kouluttaja vastaa kysymyksiin)

 - PDF koulutusmateriaali

 - PDF osallistujatodistus

Yhteystiedot

KOULUTTAJA

Kaisa Nieminen_Efima_300dpi_hs_vari.jpg
KAISA NIEMINEN
Senior Adviser, Efima Oy ​

 

Kaisa on kokenut taloushallinnon ammattilainen ja kehittäjä. Kaisalla on yli 20 vuoden kokemus taloushallinnon eri osa-alueilta. Kaisa on kehittänyt yritysten taloushallintoa niin erillishankkeissa kuin järjestelmäprojektienkin yhteydessä, hänellä on kokemusta palvelukeskuksista, sisäisestä tarkastuksesta, muutosjohtamisesta sekä

taloushallinnon automatisoinnista eri menetelmillä. 

 

Kaisa on kokenut ja pidetty kouluttaja.

 

bottom of page